Spara i fonder

Att spara i fonder är säkerligen något du har hört talats om tidigare. Oavsett om du ska spara till ett specifikt ändamål, såsom kontantinsats eller renovering, eller om du ska börja pensionsspara så är fonder ett bra alternativ. Det är också ett bra alternativ när du ska börja med ett fondsparande till barn. Men det behöver inte finnas en specifik anledning, du kanske helt enkelt bara har en summa pengar som egentligen inte gör något nytta på ditt vanliga bankkonto? Då kan det vara en god ide att börja månadsspara i fonder. Men vilken fond ska man köpa? När ska man köpa fonder? Ska man välja sparkonto eller fonder? Vilka är de bästa fonderna för långsiktigt sparande? Frågorna är många. I denna text kommer du därför att få svar på allt som är nödvändigt att veta innan du ska börja spara i fonder.

Bästa fondrobotar just nu:

Savr

Total avgift: 0,40-0,50%

Avgift till fondrobot: 0,35%
4 av 5 | Omdöme på Fondroboten.se

LYSA

Total avgift: 0,30-0,41%

20% rabatt på avgiften i 3 månader
4,9 av 5 | Omdöme – Trustpilot

BetterWealth

Total avgift: 0,25-0,93%

100 kr i startbonus vid första insättningen
5 av 5 | Omdöme på Google

Vad är fondsparande?

Vad är fondsparande?

Att spara i fonder som nybörjare väcker, som tidigare nämnt, mycket frågor. Tanken med spara pengar i fonder är att du ska kunna delta på värdepappersmarknaden om du sparar på ett enkelt sätt. En fond har flera värdepapper, till exempel att spara i fonder eller aktier. Det kan också vara räntebärande värdepapper. Som fondsparare äger du en del av fonden och därmed en del av alla dess tillgångar. Enligt lagen ska en värdepappersfond sprida risken på flera värdepapper. En aktiefond måste till exempel investera i minst 16 olika aktier, men i verkligheten investerar de flesta aktiefonder i fler aktier. Du som väljer att månadsspara i aktier sparar alltså i flera olika aktier.

Du som sparar i fonden investerar inte själv i olika värdepapper utan överför ansvaret för värdepappershandeln till fondförvaltaren. Fondförvaltare har specialkompetens på de marknader fonden fokuserar på. Därför kan det vara en trygghet att spara i räntefonder, eftersom att det är en fondförvaltare som gör grovjobbet åt dig.

Fondförvaltarna arbetar med fond sparande varje dag. De arbetar vanligtvis i ett team för att analysera företaget och marknaden eller räntor och prognoser. Allt detta är för att de ska kunna välja rätt värdepapper och hållbara fonder så mycket som möjligt. Förvaltaren får däremot inte välja värdepapper helt fritt. Enligt lagen har varje fond fondbestämmelser som beskriver hur just den fonden investerar. Dessa bestämmelser utformas av fondbolaget eller fondförvaltaren i enlighet med gällande regler och den placeringsinriktning fonden avser att ha. Dessa föreskrifter ska sedan godkännas av Finansinspektionen i Sverige eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där fonden är registrerad. Till exempel kan fondbestämmelser föreskriva att fonden ska investera på den europeiska marknaden. Då får förvaltaren inte köpa aktier i japanska företag till fonden.

Ditt fondsparande är alltid skyddat

Det finns många regler för att reglera fondförvaltningen när du ska spara i fonder. En av de viktigaste är att fonden och dess förvaltare alltid ska agera i andelsägarnas gemensamma intressen. I praktiken innebär det att alla val som görs av fondbolag eller fondförvaltare måste baseras på om deras effekter är gynnsamma för andelsägarna.

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder. För att hitta den bästa fonden att spara i för just dig behöver du därför först och främst ta reda på vilken typ av fondsparande som faller dig i smaken. Det är också viktigt att välja rätt fond för att kunna tjäna pengar på fonder. Nedan står listat de vanligaste typer av fonder som är mest omtalade på marknaden. Dessa är aktier och fonder för nybörjare. Men kom ihåg att alla fonder på marknaden inte passar alla, utan tänk på att välja en fond utefter dina egna förutsättningar.

Aktie fonder

En av de fonder som går att välja på är aktiefonder. På lång sikt är aktiefonder oftast den största möjligheten till hög avkastning. Men att investera i aktier innebär också högre risker, eftersom kursvolatiliteten på aktiemarknaden är större än på räntemarknaden. Investeringsriktningen för aktiefonder är också annorlunda. Vissa är omfattande, alltså att de finns över hela världen. Andra investerar bara i en viss region eller bransch. Fondens placeringsinriktning avgör till stor del fondens risk.

Räntefonder

Räntefonderna passar dig som vill undvika de dramatiska kurssvängningar som kan uppstå i aktiefonder. Det finns däremot flera olika typer av räntefonder, som passar för olika ändamål. Vi kommer nedan att gå igenom de vanligaste räntefonderna.

Korta räntefonder har den lägsta risken av alla typer av fonder. I korta räntefonder placerar man investeringar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år.

Långa räntefonder kan också kallas för obligationsfond. Denna fond passar dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Om marknadsräntorna stiger kan värdet falla, men volatiliteten är inte lika stor som aktiefonder. Dessa är alltså bra för dig som vill ha ett långsiktigt sparande i fonder.

Företagsobligationsfonder är de fonder som investerar i obligationer utgivna av olika företag. Beroende på om fonden investerar i obligationer utgivna av stora stabila företag (investment grade) eller små osäkra företag (high yield) kan fonden ha olika inriktning, och skillnaderna i risker och avkastning kan vara stora. Risken för företagsobligationsfonder är högre än för vanliga obligationsfonder, men den totala risken är lägre än för aktiefonder.

Blandfonder kombinerar räntesparandets säkerhet med möjligheten till god avkastning på aktiesparandet. Blandfonder investerar i aktier och räntebärande värdepapper. På lång sikt är avkastningen för blandfonder vanligtvis högre än räntefonder, men lägre än aktiefonder.

Hedgefonder

Målet för alla hedgefonder är att skydda kapital från prisfall genom att skapa positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. En egenskap hos hedgefonder är att de inte följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. Tvärtom beror deras utveckling i mindre utsträckning på andra trender på finansmarknaden. Därför kan de väl komplettera traditionella fondportföljer. Hedgefonder finns i många olika former och olika risknivåer. Fonder i hedgefonder minskar riskerna avsevärt genom att investera i flera fonder med olika riktningar och olika förvaltare.

Indexfonder

Passiva fonder, eller indexfonder som det också kallas för, förvaltas för att efterlikna ett index’s sammansättning. Därför strävar förvaltarna efter att få det totala fondinnehavet (portföljen) att avvika så lite som möjligt från jämförelseindex. Detta kallas ofta för passiv förvaltning eftersom fonden medvetet försöker efterlikna sitt jämförelseindex.

Detta skiljer sig från aktiv förvaltning. Aktiva förvaltningsförvaltare fattar aktiva beslut om att köpa, sälja eller inneha värdepapper baserat på olika faktorer som förvaltaren värdesätter. I passivt förvaltade fonder finns ingen analys av olika värdepapper, marknader eller konjunkturcykler. Förutom priset måste utvecklingen av passivt förvaltade fonder vara mycket lik utvecklingen av det index som fonden följer. Priset på passivt förvaltade fonder är vanligtvis lägre än på aktivt förvaltade fonder eftersom det nästan alltid kräver mindre resurser. Indexfonder är en av de bästa fonderna att spara i.

Hur fungerar ränta på ränta effekten?

Hur fungerar ränta på ränta effekten?

Det sägs att Albert Einstein blev intresserad av världens åttonde underverk och den starkaste kraften i universum. För den som vet vad som är intresserad och har lite förståelse för själva de grundläggande begreppen betyder. 10% avkastning på SEK att du får 110 SEK, och 10% av 110 SEK betyder att du får 121 SEK, och så vidare. Om man jämför detta med Einsteins teori verkar han ha tagit i för mycket. Men vad Einstein menade vad som skulle hända med denna effekt i en lång tidsserie, för då började siffrorna bli väldigt intuitiva.

Ett konkret exempel

Ett känt exempel kommer från Indien, där en kung är lyrisk över det nya schackspelet och vill belöna sin uppfinnare. ”Vad är detta?” Frågade kungen. ”Jo, den första lådan har ett riskorn, den andra lådan har två korn, den tredje lådan har fyra korn, och så vidare, tills brädorna är slut”, svarade uppfinnaren. ”Var det allt? Det var sannerligen mycket ödmjukt,” svarade kungen och beordrade sina tjänare att göra ordna belöningar. Riset plockades upp och samlades i 20 lådor. Totalt 1 miljon riskorn lades ut och kungen började svettas rejält. När de nådde den 30:e lådan fanns det 1 miljard riskorn, 4 miljarder lådor och 18 miljarder när den 64:e lådan var klar, eller cirka 210 miljarder ton ris. Enligt legenden räcker en meter ris för att täcka hela Indien.

Lärdomen och fondsparande tips för människor ska fondsparande tips är att börja tidigt. Detta är helt enkelt för att på så sätt slutar det mest sannolikt att du tjänar mest pengar. Detta gäller även bra fonder för pensionssparande, Om du går i pension vid 65 och börjar spara till pension vid 25 i stället för 30, då när du slutar arbeta kan du spendera 50 % mer för att få pengarna att gå ihop. (Förutsatt att du har 8 % avkastning varje år och sparar lika mycket varje år.

En högre avkastning kommer att göra skillnaden större, och vice versa.) På samma sätt kan små skillnader i avkastning göra stora skillnader. Under 40 år av sparande är skillnaden mellan 7,5 % och 8 % 15 %. Så var positiv i ditt fondval, kom ihåg att inte betala för hög avgift och låt världens åttonde underverk arbeta hårt för dig och dina framtida avkastningar.

Fonder eller Aktier?

Om du ska välja fond eller aktier kan vara svårt att bestämma sig för. För den som är intresserad av börs och finans är sparaktier både intressanta och lönsamma. Kom ihåg att ha en liten mängd startkapital att investera, och alltid ha tålamod är en av nycklarna till framgång. Om du planerar att spara länge behöver du ett säkert alternativ utan att behöva lägga för mycket tid på sparande, men kapitalsparande kan trots detta vara det bästa alternativet. Kolla in vilken typ av fond som är rätt för dig. Därefter kan du förhoppningsvis se hur dina fonder växer över tid samtidigt som du kan lägga ditt fokus, tid och energi på andra saker.

Varför ska man fondspara?

Fondsparande och att spara i indexfonder är en bra sparform eftersom du enkelt kan placera ditt sparande i svenska och utländska värdepapper. Att köpa aktier i andra länder på egen hand kan vara både svårt och dyrt. En fond investerar vanligtvis i 20-30 olika aktier, så riskerna är diversifierade. Dessutom kan du få professionell hjälp att kontrollera ditt sparande. Du kan också spara mindre pengar i fonder än att köpa personliga aktier eller obligationer. Hur ofta vill du spara till ditt sparande? Betala en gång eller spara en gång i månaden och ta ut automatiskt från ditt bankkonto? Det är ditt val att göra, vilket är mycket fördelaktigt eftersom att det på så sätt kan anpassas efter individen själv.

Fondtips

Om du går i tankarna att börja investera i fonder och/eller vill testa på hur det fungerar finns det en del frågor du bör ställa dig själv innan du sätter igång. Dessa frågor kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av fond du ska investera i, baserat på din ekonomi och din kunskap.

 • Vad har du tänkt att spara till? Är det ett långsiktigt eller kortsiktigt mål?
 • Hur länge har du tänkt att spara?
 • Vilka risker är du villig att ta med ditt sparande?

Om du vill spara kortsiktigt, välj ett sparande med lägre risk. Har du mer tid, välj ett sparande som är mer riskfyllt och har större chans till bra avkastning. För att få din risknivå, vänligen svara på några frågor om din ekonomiska situation i våra kund- och kontoprofiler, och få din målrisk. Din målrisk kan hjälpa dig att förstå om dina innehav matchar din målrisk.

Hur gör man för att spara i fonder?

Att spara i fonder är inte så komplicerat som det kan verka. Men för att lyckas med ditt fondsparande krävs det att du har koll på vad dina mål är, hur mycket du vill investera och hur stora risker du är villig att ta. Det är också viktigt att du vet vad ditt mål med sparandet är och om det är ett kortsiktigt respektive långsiktigt mål. Utöver dessa frågeställningar är det också viktigt att du lär dig att analysera fonderna som finns på marknaden idag.

Såhär analyserar du för att räkna ut fondsparande

När du har bestämt dig för vilken typ av fond du är intresserad av kan du börja analysera de olika alternativen i varje kategori. Informationskällan kan vara media eller fondbolagets rapport. Många fondbolag har ganska gedigna material som kan användas för att presentera deras strategier, idéer och resultat. Det är mycket vanligt att fondsparare väljer en fond som utvecklas bra på kort sikt, men den kortsiktiga utvecklingen indikerar inte den framtida utvecklingen.

Det finns många faktorer att tänka på när man analyserar fonder. Historisk utveckling är en sak, investeringsfokus en annan, särskilt kostnaden är mycket viktig. Dessutom finns det några tjänster som kan betygsätta olika fonder utifrån många faktorer, som också är värda att överväga. När du vet vilken typ av fond du är intresserad av är en bra början att välja 5-10 fonder som liknar varandra. Jämför historisk avkastning, avgifter, betyg, investeringsriktningar etc. Du väljer helt enkelt den fond som presterar bäst i jämförelsen.

Vilken fond ska jag köpa? Fyra stegs guide till att börja spara i fonder

 1. Välj en mäklare online som arbetar med fondsparande. Tänk på att välja en mäklare som faller dig i smaken.
 2. Öppna upp ett investeringssparkonto
 3. Använd en fondportföljgenerator. Till exempel Avanza’s
 4. Sprid ut riskerna genom att köpa 5-10 olika fonder (helst i helt olika branscher)
 5. Sätt upp en månatlig avgift som dras automatiskt från ditt konto

Hur hittar man bra fonder att spara i?

Att hitta fonder som är bra att investera i är enkelt, så länge man vet vad man ska leta efter. Men det finns en del tips som man kan använda sig av. Dessa tips är framförallt bra för dig som precis har börjat räkna på fondsparande eller som är redo att ge dig ut på marknaden igen.

Tips för bra fondsparande

 • Fundera inte för mycket – gör det bara. Att komma igång är det svåraste. Så öppna ett fondsparande isk idag och sätt upp en autogiro och månadsöverföring. På så sätt har du påbörjat att månadsspara isk. Om du inte har en chans att spara mycket så är en bra start 100 kr. Du kan sedan öka ditt sparande när du har möjlighet.
 • Välj två globala indexfonder. Kanske är det också en europeiskt och en svensk. Det räcker, du kan få bra riskspridning och ett bra långsiktigt sparande på detta sätt.
 • Om ditt sparande är mindre än 3-4 år bör det mesta av ditt sparande ligga i korta räntefonder, avkastningen på denna typ av fonder kommer inte att överstiga sparkontot, men risken är också mycket låg. Sparar du länge tycker jag att du ska äga en 100% aktiefond. Högre risk, men också möjlighet till högre avkastning.
 • Det finns en bra jämförelse på hemsidan Morningstar.se där du kan se vilka fonder som följer ett visst index. Det brukar finnas bra information i fondens faktablad som du kan läsa.
 • Lyssna inte på bankrådgivarnas tips om att spara andra fonder – de har lika lite kontroll över hur världen kommer att utvecklas som du, det vill säga ingen kontroll. De vill sälja sina pengar för att tjäna pengar. Detta är helt naturligt, men det kommer inte att göra dig någon nytta.
 • Det är alltid bäst att ha en buffert av ditt kapital på ett sparkonto för att kunna spara till saker som du kan behöva om några år. Men ha inte för mycket pengar där, det kommer att ge dig väldigt låg avkastning. Pengar som du ska spara på längre sikt ska du spara i fonder.

Fler tips för att hitta rätt fond med låg risk

 • Med ett tydligt mål är sparandet enklare och roligare. Sparar du pension kan du döpa ditt ISK till ”Min Pension”. Eller du kanske sparar till huset du vill köpa om fem år? Ge ditt konto namnet ”Mitt framtida hem” eller ”Min bostad”.
 • Klappa dig själv på axeln i början. Lyckligtvis har du nu ett aktivt sparande med kontroll och tydligt uppsatta mål.
 • Se inte på dina besparingar som att du avstår från att konsumera just nu. Du kan få ränta (ökat i värde) på ditt sparande, och räntans påverkan på räntan är mycket bra. Detta innebär att 100 svenska kronor idag kommer att bli tusentals kronor i framtiden.
 • Var beredd på att förstå att dina besparingar både kommer att stiga eller minska när du sparar. När den faller ska du inte sälja. Nästan alla som försöker ta vara på marknadsmöjligheten kommer att förlora pengar. Fortsätt istället med att spara dina pengar månadsvis. På lång sikt kommer investeringarna att öka, och du kommer att köpa både upp och nedgångar av fonder.
 • Om du tycker att det är obehagligt att se dina pengar minska – fasta inte i det. Titta hur det går för dina pengar någon gång om året, inte oftare än så.
 • När du närmar dig dina sparmål och vet att du kommer att behöva ta ut ditt sparande om några år kan det vara en bra idé att sälja några aktiefonder för att ge ekonomiskt vinning till räntefonder. På så sätt ser du till att dina pengar är säkra så att börsen inte faller när du tar ut dina pengar.

Spara till barn med fonder

Spara till barn med fonder

Alla hoppas kunna ge sina barn en bra start i livet. Att kunna ge barn en ekonomisk grund när de når vuxen ålder är en viktig del av att ta sig in i vuxenvärlden. Vad pengarna ska användas till och samtidigt också kunna diskutera med barnen, vilket i sig ger en ansvarskänsla som är viktig för den egna utvecklingen. Därför är det aldrig för sent att börja spara. Ju tidigare du börjar spara desto bättre. Kom ihåg att den största gåvan du kan ge ditt barn är ekonomiskt ansvar. Börja tidigt för att utbilda och lära ditt barn värdet av pengar, vilket är mer användbart för ditt barn än att fylla på pengar på sin 18-årsdag.

Så, hur mycket kostar ett barn före 18 års ålder? Swedbank har beräknat att den genomsnittliga kostnaden för ett barn är 1,4 miljoner kronor. Således är det bäst att kontrollera din ekonomi innan du bestämmer dig för att vidta åtgärder. Även om kalkylen kan vara lite hög, finns det många kostnader som du inte kan komma på. Till exempel inkomstbortfall när du tar ut föräldraledighet eller behöver dyrare transportmedel eller ny bostad.

Det är därför en bra idé att börja spara till barn så tidigt som möjligt. Detta beror på att den här typen av sparande oftast görs under en längre tid och kräver relativt små investeringar varje månad för att få större effekt. Exempelvis ger ett månadssparande på 1 000 SEK och en avkastning på 7% mer än 400 000 SEK på 18 år.

Vilken fond ska man spara i till barn?

Generellt sett är sparande för barn en långsiktig investering. Därför kan du tillåta högre risker, på lång sikt visar nämligen aktier eller aktiefonder alltid den högsta avkastningen. På kort sikt kan dock avkastningen variera avsevärt, och ditt sparande bör spegla hur länge pengarna ska spenderas. Om du vill spara några år kan det vara lämpligare att välja en räntefond eller en vanlig sparränta för att undvika risken för dålig avkastning. Om du väljer att sätta in medel eller aktier är det bäst att diversifiera risken, det vill säga investera i olika fonder eller aktier. Minst fem skillnader är en bra tumregel. Det finns några bra förslag, du kan välja direkt från banken där du har ett sparande. Numera när man spar till barn kan man ofta välja att investera i ett sparkonto. Då behöver du istället för att beskatta vinster bara betala en låg procent av hela sparbeloppet.

Investera i indexfonder – vilka är bäst just nu?

Det finns många indexfonder som är bra på marknaden just nu. Gemensamt för dessa är att de har en stigande kurva och man tror att den kommer att hålla sig så framöver också. De är helt enkelt fonder med låg risk som är värda att investera i.

Bra fonder tips

 • Avanza Zero
 • Avanza Global
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Länsförsärkingar Europa Indexnära
 • Splitan Aktiefond Investmentbolag
 • Swedbank Rpbur Access Asien

Fondrobotar

När du ska spara i fonder kan det vara bra att använda dig av en så kallad fondrobot. Dessa är utmärkta att använda om du inte har så bra koll på marknaden och vill ha hjälp att hitta rätt. De kan också vara bra om du är en person som inte vill att börsen ska ta upp all din tid och energi, utan istället vill kunna lita dig tillbaka och låta en robot sköta jobbet.

Det finns flera olika fondrobotar att välja på och i listan nedan finns de allra vanligaste.

Avanza fondrobot

Nätmäklaren Avanza har också utvecklat en lösning. Att spara i fonder Avanza innebär att du kan automatisera sparandet av fonder och göra investeringar lättare att lyckas. Detta kommer i form av 6 fonder, som de kallar Avanza auto. Vid val av fonder inom Avanza auto ger Avanza Auto något mindre vägledning. Istället måste du ta reda på det själv i större utsträckning. De 6 tillgängliga fonder sträcker sig från Avanza auto 1 med lägst risk till Avanza auto 6 med högst risk. Precis som andra fondrobotar sätter ihop en enda fondportfölj, är varje Avanza bilfond sammansatt av olika fonder med olika prioriteringar och risknivåer. Kostnaden för Auto är 0,20 %, följt av kostnaden för de underliggande tillgångarna. Den totala kostnaden är 0,33-0,37%. Jämfört med flera andra fondrobotar är det prisvärt.

Fundler fondrobot

Fundlers fondrobot ger även personlig rådgivning för investeringsstrategier. Utifrån dina sparmål och riskaptit sätter de ihop portföljer med olika fördelning mellan aktier och räntor. De investerade i ett stort antal olika fonder. Avgiften börjar på 0,15 %.

Nordnet fondrobot

Nordnet Robosave ställer först en rad frågor om din ekonomiska situation och hur du ser på risken för investeringsförlust. Därefter får du rekommendationer för en diversifierad investeringsportfölj som matchar dina investeringspreferenser och risktolerans. Om du väljer att investera i det kommer allt att hanteras automatiskt. Däremot måste du betala en avgift på 0,5 % för att använda Robosave.

Lysa fondrobot

Lysa är en av de mest populära fondrobotarna på marknaden. Det hjälper till att ge personlig investeringsrådgivning och skapar sedan automatiskt en portfölj som matchar dina egna preferenser. Lysa kommer även löpande att omfördela innehaven i din portfölj, vilket innebär att även efter stor marknadsvolatilitet kommer din portfölj att optimeras för att följa den investeringsstrategi du väljer.

Investeringar som görs genom Lysa förekommer även på så kallade investeringssparkonton. Jämfört med vanliga aktie- och fondkonton är detta ett skattevänligt konto. Därför tillhandahåller Lysa även skattevänliga investeringstjänster. Därför fungerar de på ungefär samma sätt. När du blir kund hos ett av företagen som tillhandahåller fondrobotar måste du först lämna lite information om dig själv. Denna information inkluderar givetvis dina personuppgifter så att du kan listas som kund.

Opti fondrobot

Opti är också en mycket populär fondrobot, som har många likheter med Lysa. Du kan även investera i ISK hos dem. De kommer också att ge liknande förslag och automatiskt kombinera din fondportfölj enligt dina preferenser. Opti skiljer sig från andra fondrobotar genom att de är applikationsbaserade. Därför har du alltid allt du behöver veta i din telefon. I Opti kan du också välja att investera i råvaror i din portfölj – du kan vanligtvis inte investera genom andra fondrobotar. På tal om kostnaden för Opti är den 0,5 %. Det är i nivå med många andra fondrobotar.

Betterwealth fondrobot

BetterWealths fondrobot syftar till att ge hög riskjusterad avkastning genom att använda stor riskspridning. Till skillnad från andra fondrobotar investerar BetterWealth i ETF:er istället för vanliga traditionella fonder. Strukturen för en ETF som en investering är densamma som för en fond, men skillnaden ligger i dess handelsmetoder. ETF:er handlas på den öppna marknaden precis som aktier. Detta innebär att ETF:er kan köpas och säljas snabbare – de blir bara mer likvida. Dessutom är kostnaden för ETF:er vanligtvis lägre än för traditionella fonder.

Hur lång tid tar det att komma igång med sparfonder med robotar som hjälpmedel?

Att börja använda fondrobotar kan låta som en avancerad process. Skapa ett konto, svara på många frågor, skaffa en riskprofil som kan behöva anpassas efter dina preferenser och smaker och sätt sedan in pengar. Men faktum är att processen för alla fondrobotar är både snabb, enkel och smidig. Det tar bara några enstaka minuter att skapa ett konto med ditt mobila bank-ID och svara på frågorna som ger din riskprofil. Sedan sker allokeringen av medel till olika tillgångar enligt din riskprofil automatiskt. Det enda du behöver göra är att sätta in pengarna på ditt konto, och sedan tilldelas de automatiskt.

Är fondrobotar säkra att använda för att börja fondspara?

Alla fondrobotar på som finns med på listan står under Finansinspektionens tillsyn och tvingas separera insättarnas pengar från sina egna pengar. Din investering skyddas av både investerarskydd insättningsgarantier. Det gör att tjänsten kan anses vara säker, och risken för att förlora pengar ligger i nedgången på aktiemarknaden och nedgången i värdet på investeringen, snarare än att robotrådgivaren går i konkurs.

Fördelar med fondrobotarna

Förutom att ge råd om lämplig allokering mellan olika fonder och tillgångsklasser och upprätthålla utvalda allokeringar, kan fondrobotar även hjälpa dig att övervaka marknaden för riktigt billiga och högkvalitativa fonder. Genom att ständigt övervaka omfattningen har fondroboten hittat den billigaste och bästa fonden i världen. Om den nya fonden dyker upp med bättre förutsättningar kommer fondrobotens heltidsexpert sannolikt att hitta en före småspararna som är upptagna med annat. På grund av sin storlek kan fondrobotar också investera medel i fonder som vi inte personligen kan komma åt.

Om du sätter in dig i en indexfond som tar ut en avgift på 0,3 % kanske du inte märker att den nya fonden som har lanserats följer exakt samma index och bara kostar 0,2 %. Men detta kommer inte att missa företaget som driver finansieringsroboten, som sitter där hela dagen och övervakar tillgången på medel, och sedan kan de helt enkelt överföra dina medel till en ny, billigare fond utan att du behöver göra något. Du kan lägga din tid på saker som du tycker är mer intressanta än att surfa på Internet och alla fondbolag i världen för att hitta den mest prisvärda fonden vid varje given tidpunkt.

Nackdelar med fondrobotarna

Den mest uppenbara och uppenbara nackdelen med att spara i fond med hjälp av fondrobotar är att du kan få avgifter i ytterligare ett steg jämfört med att direkt investera medel i fonder eller aktier. Nästan alla fondrobotar bygger i princip på billiga och pålitliga fonder. Oberoende fondrobotar kommer inte att förvalta dessa medel själva, utan kommer endast att överföra medel till fondbolag som driver relaterade fonder. Problemet blir då att företag som tillhandahåller fondrobotar också vill tjäna pengar, och de måste ta ut utöver fondavgifterna. Du behöver bara ta in avgifter i två olika steg.

Prismässigt får du aldrig en så billig förvaltning som du väljer den billigaste indexfonden direkt från en nätmäklare. Fondroboten kommer att vara en tjänst som hjälper dig att förenkla ditt sparande, och att delta i denna tjänst kommer att kosta en del pengar. Eftersom fondrobotar och de vanligaste fondtyperna som rekommenderas av robotar har låga avgifter går det oftast att lägga till fondrobotar till den totala kostnaden för den underliggande fonden, välj till exempel en lite dyrare fond. Men det går aldrig att jämföra med det absolut billigaste alternativet, att själv hitta den billigaste indexfonden och placera dina medel där.